тел.: (+359) 0899 845 829

“Бабското пръскало” (пад на водата 54м) се намира в Национален парк “Централен Балкан”. Той е целогодишно пълноводен водопад. Образуван е на Бабска река, която черпи водите си от южните склонове на върховете Голям и Малък Кадемлия. Водопад “Бабското пръскало” е лесно достижим през Русалийския проход и пътя за хижа Тъжа. Ще видите табела, по която трябва да тръгнете, за да отбиете към него. Посоката ще ви подсказа маркирана екопътека, която излиза над водопада.