тел.: (+359) 0899 845 829

Кадемлийското пръскало (пад на водата 70м) е лесно достъпен, красив и пълноводен водопад през всички сезони. Мощна водна струя се изсипва от венец отвесни скали в огромни каменни блокажи. Обявен е за природна забележителност през 1965 година.

Намира се в Централен Балкан, на река Кадемлийска (десен приток на река Тъжа), в подножието на връх Триглав (1500 м).

До Кадемлийското пръскало ще стигнете от село Тъжа и тръгнете по коларския път, който води към хижа Триглав. След отбивката за хижата ще минете през Русалийския проход. Трябва да имате в предвид, че ако сте решили да вървите пеша към водопада, ще ви отнеме около 4-5 часа нормално ходене. Ще минете и покрай Бабското пръскало (воден пад 54м). Кадемлийският водопад се намира непосредствено до пътя и лесно ще го забележите.

След като се полюбувате на причудливата и красива хрумка на природата да си поиграе с водата и скалите, само около час и половина ви делят от хижа Тъжа (височина 1520 м).

Под връх Кадемлия има буен карстов извор (с много и вкусна сладка вода) и малка пещера, в която до късно лятото ще видите лед. Стотици години тя привлича иманярите, които търсят в нея и наоколо скрити съкровища от античната и хайдушка история на региона.